Praktische info

DOOPSEL


Wilt u uw kindje laten dopen? Dat kan. Neem dan contact op met het parochiekantoor, zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

Doopsels vinden in de Paterskerk plaats op zondag aansluitend aan de Hoogmis van 11.00 uur (dus vanaf 12.30 uur) of voorafgaand aan de zaterdagavondmis (dus uiterlijk om 17.00 uur).

Praktische informatie ontvangt u zodra u contact hebt opgenomen met de parochie. U zult worden uitgenodigd voor een doopselvoorbereidingsavond.


Wat u verder moet weten:

- minstens één van de ouders moet katholiek gedoopt zijn.

- uw kind moet minstens één peetouder krijgen en mág hij/zij een tweede krijgen. (peetouders moeten katholiek gedoopt zijn, de 1e Communie en het Vormsel ontvangen hebben en minstens 16 jaar oud zijn)

- voor het doopsel wordt een vrijwllige eigen bijdrage gevraagd met 50 euro als richtbedrag.

- op het feest van Doop van de Heer (een week na Driekoningen) worden de doopschelpen uitgereikt. U ontvangt daarvoor per post of email een uitnodiging.


HUWELIJK


U dient contact op te nemen met de administratie. Met de vrijwilliger kunt u een voorkeursdatum en tijdstip afspreken. Ook spreekt u af waar de huwelijksmis zal plaatsvinden. U kunt er namelijk voor kiezen om de huwelijksplechtigheid in het van de Paterskerk te laten plaatsvinden of achter het altaar op het priesterkoor tussen de koorbanken.

Sommige bruidsparen kiezen ervoor om niet in de eigen parochiekerk te trouwen, maar in de Veltumse Kapel. De priesters van het Venrayse priesterteam willen parochianen stimuleren om in de parochiekerken te trouwen, omdat die kerk het centrum is van de geloofsgemeenschap waar later wellicht hun kinderen ook worden gedoopt en waar ze de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zullen ontvangen.

Als u niet in de parochiekerk trouwt maar in de Veltumse Kapel, zult u zelf een priester moeten zoeken voor de inzegening van het huwelijk.

Nadat u tijd en locatie voor het huwelijk hebt afgesproken, krijgt u een brief met allerlei praktische informatie thuisgestuurd.

EERSTE COMMUNIE/VORMSEL


Op alle scholen in Venray wordt aan het begin van het schooljaar een brief uitgedeeld in de groepen 4 en 8 in verband met de Eerste Communie en het Vormsel.


Daarbij treft u ook een aanmeldformulier aan.


Vervolgens zal uw kind op school lessen krijgen ter voorbereiding op de Eerste Communie of het Vormsel en wordt u als ouder door een werkgroep van ouders op de hoogte gehouden van allerlei praktische zaken.


Mocht deze "standaardroute" om welke reden dan ook niet op uw kind van toepassing zijn, neem dan contact met ons op. We zullen dat een passende oplossing zoeken.


SAMEN KERK-AVONDEN


Doel van de avonden is: verdieping, delen en ontmoeting.
In de organisatie van deze avonden moeten we rekening houden met de Corona-maatregelen. Daarom is aanmelding wenselijk. Dat kan bij Arthur Gerritzen telefonisch op nummer 06-46656753 of per mail op apam.gerritzen@gmail.com
Ook bij vragen kunt u contact met hem opnemen.

De avonden beginnen om 19.30u. De inleiding duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur. Daarna kan er nog nagepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Van de deelnemers aan deze avonden vragen we als tegemoetkoming voor huur van de locatie, tegemoetkoming reiskosten spreker en koffie/thee een bijdrage van € 5,00 per persoon.
Ook komend najaar heten we u van harte welkom op onze Samen Kerk-vormingsavonden. De Data zijn:

 • Dinsdag 24-09-2020 Johan Koster: Rijk Rooys Erfgoed
  Locatie: MFC De Baank in Leunen
 • Dinsdag 27-10-2020 Academie Rolduc ‘on tour’ om 19:00 uur. Waar: Parochiehuis: Markt 1, Sevenum
  Inleider: Dr. Detlef Rohling, priester van het bisdom Roermond.
  Ten tijde van Corona’: Hoe ‘tijden’ veranderen.

 • Dinsdag 17 november 2020 – De rol van de Nederlandse Kerk in de Tweede Wereldoorlog
  Locatie: Paterskerk Venray, om 19:30 uur.

 • Dinsdag 17-12-2020 Kerk in Nood: #RedWednesday en de vrijheid om te geloven
  Locatie: MFC De Baank in Leunen, om 19:30 uur.