NieuwsActie Kerk in Balans

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’

 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Indien u bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochie

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Christus Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk)

ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Graag ook naam en adres vermelden, anders is er grote kans op verwarring in onze administratie aangaande de vraag welke Janssen of Peters het betreft.


Begin 2020 hebben betalende parochianen een brief ontvangen van de parochie, waarin het kerkbestuur hen hartelijk dank heeft gezegd voor hun betrokkenheid en bijdrage in 2019. Wie had toen kunnen bedenken dat het nieuwe jaar spoedig liet blijken een grote bedreiging in zich te bergen. Er is veel geleden en velen maken zich zorgen. Kerken bleven zo goed als leeg. Een raar en merkwaardig gevoel…

 

En toch willen we als parochies graag vooruit! Vorig jaar schreven we dat het kerkelijk landschap weliswaar aan het veranderen is en veel kleinschaliger wordt, maar dat er desalniettemin op het vlak van geloofsbeleving heel wat nog steeds vitaal is, terwijl er ook nieuwe tekenen van hoop groeien en ontluiken. Aan die hoop en dat vertrouwen blijven we ons ook in Venray vasthouden!

 

Weliswaar waren de kerken vaak verplicht dicht in het voorbije jaar en bleken mensen voorzichtig in hun kerkgang, maar de kerken zijn er nog! Prominent hebben ze hun plek in het midden van het dorp, rustig wachtend op het moment dat de deuren weer gewoon wijd open kunnen!
GULDEN MIS  IN DE PATERSKERK

De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans.

Om deze periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 19 december om 7.00 uur in de ochtend een Gulden Mis opgedragen in de Paterskerk.

De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria. Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7.00 uur) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht.

 

U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te breiden op de komst van de Vredesvorst met Kerstmis.


Benoeming Theo Miedema per 1-1-2021


ROERMOND – Pastoor Theo Miedema van Leunen, Veulen en Heide wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot pastoor van de zogeheten VOMMMM-parochies in Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Mook, Molenhoek en Middelaar. Dat wordt dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

 

Theo Miedema (51) werd in 2008 tot priester gewijd. Tot 2013 werkte hij als kapelaan in Tegelen, Steyl en Belfeld. Daarna was hij een jaar waarnemend kapelaan in Blerick.

In maart 2015 ging Miedema naar de regio Venray, waar hij pastoor werd in de parochies in Leunen, Veulen en Heide, tevens assisteerde hij in de parochies van Venray en Smakt. Afgelopen mei 2020 werd hij nog samen met moderator deken E. Smeets, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.

Met ingang van het nieuwe jaar zal bisschop Harrie Smeets hem benoemen tot pastoor van de noordelijkste parochies van het bisdom Roermond: HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. van Zeven Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, H. Johannes de Doper in Ottersum en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide.
Deze parochies vormen al vele jaren een samenwerkingsverband onder de naam VOMMMM-parochies.

Miedema volgt hier pastoor Martinus Rijs op, die onlangs om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen.