Samen Kerk

PATERSKERK VENRAY

SAMEN KERK


KLIK HIER VOOR DE SAMEN KERK AVONDEN

VENRAYS PAROCHIEBLAD


Vier keer per jaar verschijnt het parochieblad Samen Kerk. Dit parochieblad wordt sinds het jaar 2000 uitgegeven door de parochies van Venray gezamenlijk.

Het is een full-color-magazine met daarin vele actualiteiten rond het parochieleven in Venray. Vaste rubrieken zijn:

- Voorwoord door een lid van het priesterteam

- Parels uit de preken van de deken

- Kinderpagina

- Overzicht van vieringen rond Hoogfeesten


U kunt het parochieblad meenemen als u in de kerk bent. Desgewenst kunt u een  abonnement nemen door een bericht met uw adresgegevens te sturen naar samenkerkvenray@gmail.com Binnen Venray is het papieren blad gratis. De digitale versie is gratis.

Voor abonnees buiten Venray vragen we een abonnementsprijs van € 15,- per jaar voor de papieren versie.Het digitale archief vindt u op de website van het dekenaat Venray.


NAAR HET ARCHIEF

Voor overige betalingen:

NL 81 ABNA 0231 8034 94

Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten

DEEL ONZE WEBSITE

Voor kerkbijdrage:

  • NL17 ABNA 0231 8085 26     of
  • NL 42 INGB 0004 2040 20,

Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten