Agenda

PATERSKERK VENRAY

Voor kerkbijdrage:

NL17 ABNA 0231 8085 26

Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten

DEEL ONZE WEBSITE

Voor overige betalingen:

NL81 ABNA 0231 8034 94

Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten